Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 248841
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 swat¬y¬bøss 604
2 ¨ºßá¬vüöñgº¨ 510
3 swat¬sönðz 326
4 atrumnuppk 244
5 1st.cubiñ 184
6 döñål÷trümp 184
7 1st.»sam¼ 183
8 ¤ßéßööñg¤ 177
9 zezrealz 177
10 ¬mr.jc 171