[GHK Update] Ra mắt phiên bản "Nhân hồn bá khí"
17/07/2014 10:01

Bản Big Update của Giang Hồ Ký với rất nhiều nội dung thú vị

Kính chào chư vị Giang hồ nhân sĩ !

Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về hệ thống Hồn khí. Giúp quý đồng đạo có cái nhìn sâu hơn về tính năng mới này.

 Phần tổng quan

1. Mỗi một nhân có 1 vũ khí chuyên biệt

2. Có thể luyện hóa hồn khí, tăng cấp sẽ tăng thêm nhiều thuộc tính, kỹ năng đặc biệt và biến đổi ngoại hình bên ngoài. Tổng cộng có 9 cấp bậc

3. Kỹ năng đặc biệt bao gồm:

- Binh Hồn Giác Tỉnh: tăng mạnh thuộc tính trang bị (1 chiếc).

- Kỹ năng sát thương chủ động: các nhân vật đều giống nhau là có kĩ năng tấn công, sau khi kỹ năng được thi triển sẽ gây ra sát thương cực mạnh (4 chiếc).

- Kỹ năng tăng thêm bị động: Các nhân vật đều có kĩ năng bị động khác nhau, phù hợp với đặc tính mỗi nhân vật (4 chiếc).

- Kỹ năng khống chế sát thương bị động: Mỗi một nhân vật sẽ có kĩ năng riêng (4 chiếc).


  Điều kiện cần thiết
- Cấp độ nhân vật đạt tới 65.
- Để kích hoạt cần mua trong hệ thống (giá 1000 vàng)

  Thông tin chi tiết

1. Cổng vào Hồn Khí.
Cũng giống các tính năng khác, hệ thống hồn khí sẽ xuất hiện khi nhân vật đạt cấp độ 65 trở lên.

Ấn vào biểu tượng sẽ hiện ra giao diện hồn khí.

2. Các thông số

Hồn khí sẽ có giá trị lực chiến: Hồn khí xxxx (chưa kích hoạt)

Tăng giá các giá trị thuộc tính như:

- Khí huyết

- Nội lực

- Tấn công

- Nội phòng

- Ngoại phòng

- Chính xác

- Né tránh

- Bạo kích

- Bền bỉ

Kỹ năng của Hồn Khí:

- Binh Hồn Giác Tỉnh (kích hoạt sẽ có): tăng trang bị của nhân vật và cường hóa thuộc tính. Có thể tăng cấp (tăng cao nhất 50%).

- Đại Sát Khí (Hồn Khí đạt cấp độ 3 sẽ có): tạo sát thương lớn lên 1 kẻ địch. Có thể tăng cấp (cao nhất là gấp 4 lần sát thương cơ bản).

- Kỹ năng tăng phúc (Hồn Khí đạt cấp độ 6 sẽ có): vĩnh viễn nâng cao trạng thái bản thân. Có thể tăng cấp độ (cao nhất là 10%).

- Kỹ năng khống chế (Hồn Khí đạt cấp độ 9 sẽ có): mỗi lần tấn công đều có cơ hội khống chế 1 kẻ địch, xác suất là 10%.


3. Giao diện hồn khí.

- Nếu quý nhân sĩ chưa kích hoạt Hồn Khí thì ấn vào sẽ hiện ra giao diện kích hoạt Hồn Khí.


- Nếu quý nhân sĩ đã kích hoạt Hồn Khí thì ấn vào sẽ hiện ra giao diện kích hoạt Hồn Khí.

Hướng dẫn giao diện:

1. Cấp bậc: Hiển thị cấp bậc và tên

2. Hình ảnh: Mỗi một cấp độ Hồn Khí sẽ có một hình dạng khác nhau, ở đây đang hiển thị theo cấp độ hiện tại.

3. Kỹ Năng: 4 kĩ năng của Hồn Khí sẽ hiển thị tại đây. Mỗi kĩ năng sẽ có hình ảnh và cấp bậc riêng.

4. Lực chiến: Lực chiến giống với lực chiến của nhân vật.

5. Thuộc tính: Hiển thị các chỉ số thuộc tính của các cấp hiện tại. (Xem lại phần 2. Các thông số).

Giao diện tăng cấp hồn khí.


Tên đạo cụ tăng cấp: Trấn Hồn Thạch.

Giá đạo cụ:

- Vàng: 32 vàng/Trấn Hồn Thạch.

- Vàng khóa: 160 vàng/Trấn Hồn Thạch.

Giao diện kĩ năng chủ động.
Tại giao diện kỹ năng có thêm 1 kỹ năng chủ động khi sử dụng hồn khí, chỉ khi người chơi tăng cấp bậc hồn khí lên tới cấp 9 thì có kỹ năng này sẽ xuất hiện:

  Kỹ năng Hồn Khí.

Kỹ năng chung

1. Binh hồn giác tỉnh

Tên kỹ năng: Binh Hồn Giác Tỉnh

Loại kỹ năng: bị động

Điều kiện nhận: kích hoạt hồn khí thì sẽ nhận được 1 kỹ năng cấp 1

Điều kiện tăng cấp: mỗi khi tăng 1 bậc sẽ tăng 1 cấp, cao nhất là cấp 9.

Hiệu quả kỹ năng: tăng cơ bản trang bị + thuộc tính cường hóa. Mỗi cấp tăng 10%.

Hiệu quả kỹ năng: tăng cơ bản trang bị + thuộc tính cường hóa, mỗi cấp tăng 10%.

2. Kĩ năng đặc biệt theo lớp nhân vật

- Kinh Hồn Phệ (Tên sẽ khác nhau theo mỗi lớp nhân vật)

Tên kỹ năng: Đao Hoàng Chi Phách, Kiếm Đế Chi Uy, Thần Cơ Chi Thương, Nỗ Thần Chi Thương

Loại kỹ năng: chủ động

Điều kiện nhận: đạt tới bậc 3 sẽ nhận được kỹ năng cấp 1

Điều kiện tăng cấp: mỗi lần tăng 1 bậc sẽ tăng 1 cấp, cao nhất là cấp 6.

Hiệu quả kỹ năng: tạo thành sát thương lớn lên 1 người. Hiệu quả sát thương = sát thương bình thường*150%. Mỗi cấp tăng 10%, có 70% giết chết người chơi có lượng máu thấp hơn 18% lượng máu giới hạn bản thân (mỗi cấp tăng 2%). Điều kiện thi triển: không được thấp dưới 10.000 điểm lực chiến người bị giết. Không hạn chế lực chiến cao đối với lực chiến thấp;

Thời gian hồi: 60 giây     

Chú ý: sát thương có thể bạo kích.

- Kĩ năng đặc biệt của lớp nhân vật.
Cuồng Đao – Chiến Hồn Hộ Thể

Tên kỹ năng: Chiến Hồn Hộ Thể

Loại kỹ năng: bị động

Điều kiện nhận: đạt tới bậc 6 sẽ nhận được kỹ năng cấp 1

Điều kiện tăng cấp: mỗi lần tăng 1 bậc sẽ tăng 1 cấp, cao nhất là cấp 4.Hiệu quả kỹ năng: giảm miễn 5% tất cả sát thương, mỗi cấp tăng 2%

Thiên Kiếm — Kiếm Hồn Phá Thiên

Tên kỹ năng: Kiếm Hồn Phá Thiên

Loại kỹ năng: bị động

Điều kiện nhận: đạt tới cấp 6 sẽ nhận được kỹ năng cấp 1

Điều kiện tăng cấp: mỗi lần tăng 1 bậc sẽ tăng 1 cấp, cao nhất là cấp 4.

Hiệu quả kỹ năng: tăng 5% sát thương tạo ra, mỗi cấp tăng 2%

Thiết Phiến — Linh Hồn Vô Tung

Tên kỹ năng: Linh Hồn Vô Tung

Loại kỹ năng: bị động

Điều kiện nhận: đạt tới cấp 6 sẽ nhận được kỹ năng cấp 1

Điều kiện tăng cấp: mỗi lần tăng 1 bậc sẽ tăng 1 cấp, cao nhất là cấp 4.

Hiệu quả kỹ năng: né tránh cơ bản có xác suất tăng 5%, mỗi cấp tăng 2%

Phi vũ — Vũ Hồn Kinh Bạo

Tên kỹ năng: Vũ Hồn Kinh Bạo

Loại kỹ năng: bị động

Điều kiện nhận: đạt tới cấp 6 sẽ nhận được kỹ năng cấp 1

Điều kiện tăng cấp: mỗi lần tăng 1 bậc sẽ tăng 1 cấp, cao nhất là cấp 4.

Hiệu quả kỹ năng: bạo kích cơ bản có xác suất tăng 5%, mỗi cấp tăng 2%;

- Kỹ năng khống chế / sát thương bị động

Cuồng Đao —  Choáng Váng bị động

Tên kỹ năng: Đao Hồn Bá Chấn

Loại kỹ năng: bị động

Điều kiện nhận: đạt tới bậc 9 sẽ nhận được kỹ năng cấp 1

Điều kiện tăng cấp: cao nhất cấp 1.

Hiệu quả kỹ năng: khi tấn công có xác suất khiến đối phương choáng váng, kéo dài 2 giây, xác suất choáng váng 5%. Thời gian hồi: 60 giây.

Thiên Kiếm —  Choáng váng bị động

Tên kỹ năng: Kiễm Hồn Huyền Thiên

Loại kỹ năng: bị động

Điều kiện nhận: đạt tới bậc 9 sẽ nhận được kỹ năng cấp 1

Điều kiện tăng cấp: cao nhất cấp 1.

Hiệu quả kỹ năng: khi tấn công có xác suất khiến cho đối phương tàn phế, kéo dài 2 giây, xác suất tê liệt 5%.

Thời gian hồi: 60 giây.

Thiết Phiến — Choáng váng bị động

Tên kỹ năng: Thần Hồn Hồi Điên

Loại kỹ năng: bị động

Điều kiện nhận: đạt tới bậc 9 sẽ nhận được kỹ năng cấp 1

Điều kiện tăng cấp: cao nhất cấp 1.

Hiệu quả kỹ năng: khi tấn công có xác suất khiến cho đối phương lặng im, kéo dài 2 giây, xác suất lặng im 5%.

Thời gian hồi: 60 giây.

Phi Vũ — Choáng váng bị động

Tên kỹ năng: Vũ Hồn Trụy Huyễn

Loại kỹ năng: bị động

Điều kiện nhận: đạt tới bậc 9 sẽ nhận được kỹ năng cấp 1

Điều kiện tăng cấp: cao nhất cấp 1.

Hiệu quả kỹ năng: khi tấn công có xác suất khiến cho đối phương tê liệt, kéo dài 2 giây.
Thời gian hồi: 60 giây.

 

Thiên Trúc, hữu sứ Giang hồ ký Tổng bộ, vinh hạnh trợ giúp.

Giang Hồ Ký - Quần hiệp diễn nghĩa.


Tin liên quan:

- [Hot] Lộ diện hình ảnh vũ khí mới (Phần 1)

- [Hot] Cận cảnh hình dáng của các Thần binh (Phần 2)

- Nhân hồn bá khí

Tin liên quan

Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 248841
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 swat¬y¬bøss 604
2 ¨ºßá¬vüöñgº¨ 510
3 ñghïa·»vnpt« 331
4 atrumnuppk 244
5 3m.shop.han 190
6 3m¬«°sam°» 186
7 1st.çubiñ 185
8 ngân×mïnçütë 179
9 ¤ßéßööñg¤ 177
10 zezrealz 177