Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 244609
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 swat¬y¬bøss 604
2 ¨ºßá¬vüöñgº¨ 510
3 $wät®¬a÷miu 325
4 atrumnuppk 244
5 1st.çußiñ 194
6 ¯¯ësçäñör¯¯ 180
7 zezrealz 177
8 tøp»88«çü®ñg 175
9 »rk«$amxính 162
10 ¬çätä$÷$ë䬷 158