Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 234273
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 swat¬y¬bøss 312
2 atrumnuppk 244
3 »rk«aßäy¹ç®7 175
4 proº½2k1¢ 173
5 »¶v¶y¬£øvë« 169
6 sönðëptrai 162
7 ·vô·tâm 156
8 rk_.benk 153
9 ¬a·»sóïgïૹ 145
10 hoang-viruss 143