Đột Kích VIP
Chúc mừng [×îñçkïªßµôñ¯] Thăng cấp VIP4 Chúc mừng sinh nhật [bonteam2015] Chúc mừng sinh nhật [¬ld»roland16] Chúc mừng sinh nhật [clupchine] Chúc mừng sinh nhật [xe¬ðá½ßàø¦] Chúc mừng sinh nhật [james.ag]

BẢNG XẾP HẠNG TOP SVIP1-3
(chu kỳ tháng)

¬r.teddy Cấp VIP: 8
Điểm VIP: 47740
Tổng số VIP: 24
kz¬shop¤häi® Cấp VIP: 5
Điểm VIP: 14428
Tổng số VIP: 36
»häçkë®÷äïm« Cấp VIP: 5
Điểm VIP: 13363
Tổng số VIP: 29

BXH DS TOP KH thân thiết Đột kích
(chu kỳ 12 tháng)

BXH DS TOP KH thân thiết Đột kích
(2016 -2018)

Tin tức