Đột Kích VIP
Chúc mừng sinh nhật [88_thaoan] Chúc mừng sinh nhật [»wgç«çhíphèö] Chúc mừng [ts¬ßétäpßú] Thăng cấp VIP1 Chúc mừng [¦ds¦·½®ê¼] Thăng cấp VIP2 Chúc mừng [ht_pokemon3] Thăng cấp VIP3 Chúc mừng [»çhiöîä¥êµë«] Thăng cấp VIP3

BẢNG XẾP HẠNG TOP SVIP1-3
(chu kỳ tháng)

1st.çußïñ Cấp VIP: 8
Điểm VIP: 73032
Tổng số VIP: 198
»c4.ßét.snip Cấp VIP: 4
Điểm VIP: 10709
Tổng số VIP: 15
da*tu*ng*yo Cấp VIP: 5
Điểm VIP: 14425
Tổng số VIP: 18

BXH DS TOP KH thân thiết Đột kích
(chu kỳ 12 tháng)

BXH DS TOP KH thân thiết Đột kích
(2016 -2018)

Tin tức