Đột Kích VIP
Chúc mừng sinh nhật [ak47vyx] Chúc mừng sinh nhật [¶®äng«¶_øvé»] Chúc mừng sinh nhật [td-*huy*sz-] Chúc mừng sinh nhật [dc_£äö¬h¡ëp] Chúc mừng sinh nhật [geng.y1h*v] Chúc mừng sinh nhật [swat.sam]

BẢNG XẾP HẠNG TOP SVIP1-3
(chu kỳ tháng)

mtgv4-zecter Cấp VIP: 6
Điểm VIP: 21694
Tổng số VIP: 55
1st.yeulanho Cấp VIP: 4
Điểm VIP: 8138
Tổng số VIP: 2
»ßµîî«çhërÿ Cấp VIP: 3
Điểm VIP: 6268
Tổng số VIP: 14

BXH DS TOP KH thân thiết Đột kích
(chu kỳ 12 tháng)

BXH DS TOP KH thân thiết Đột kích
(2016 -2018)

Tin tức