Đột Kích VIP
Chúc mừng [star-tank] Chúc mừng [¬®b×trùm¹ç®7] Chúc mừng [¬thíchsömôñg] Thăng cấp VIP5 Chúc mừng [¶ßë¤ðat»²°¹6] Thăng cấp VIP3 Chúc mừng [pro-s.a.l] Thăng cấp VIP3 Chúc mừng [hüñgçävalï] Thăng cấp VIP3

BẢNG XẾP HẠNG TOP SVIP1-3
(chu kỳ tháng)

¬ñh»çhåñmï« Cấp VIP: 7
Điểm VIP: 40134
Tổng số VIP: 36
»²¹«°¶-¶äñå Cấp VIP: 3
Điểm VIP: 7754
Tổng số VIP: 15
lord_silas Cấp VIP: 5
Điểm VIP: 14015
Tổng số VIP: 8

BXH DS TOP KH thân thiết Đột kích
(chu kỳ 12 tháng)

BXH DS TOP KH thân thiết Đột kích
(2016 -2018)

Tin tức